0932.060.286
    Hotline 0243.205.7766 - 0932060286

    Công trình tiêu biểu

    Đây là những dự án mà Hải Hưng đã triển khai từ thiết kế cho đến thi công dưới các bàn tay của các nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia về thiết kế, xin mời các bạn cùng tham khảo và đưa ra ý kiến về các dự án của chúng tôi
    Online